Nieuwbouw en Verbouw

hout-timmerman-pntmaatwerkDit zijn grote plannen die vaak niet over een nacht ijs gaan en vaak heeft u al tijden beelden voor ogen hoe het voor u zou moeten worden. U heeft ideeën en plannen met de ruimte over de inrichting, de lichtinval, de indeling van de bruikbare ruimte en de functionaliteit daarvan.

U krijgt er steeds meer zin in en u heeft zich inmiddels overtuigd van het nut en de verantwoording van de kosten en dan stapt een proces in waarbij erg veel komt kijken. Het is gemakkelijk het overzicht te verliezen hierin.

De overeenkomst tussen het proces van een nieuw te bouwen woning en een te verbouwen woning is dat u vaak te maken heeft met een bouwdepot, betalingstermijnen, betalingsconstructies vanuit de bank, vergunningsaanvragen, bouwtekeningen en bouwconstructies. En uiteindelijk een tijd van ongeduldig toekijken naar de vorderingen. Dit laatste blijkt dan toch uiteindelijk wel het leukste te zijn.

Om deze ideeën om te zetten in praktisch haalbare uitvoeringen is het nodig om op de hoogte te zijn van de bouwtechnische mogelijkheden, de voor handen zijnde materialen en welke deskundigen betrokken kunnen of dienen te worden en in welke volgorde.

In dit proces kan ik u van dienst zijn.

Er zijn meerdere mogelijkheden. Ten eerste kan ik u adviseren en uitleggen hoe het in zijn werk gaat en dat proces in zijn geheel begeleiden zonder echt zelf te bouwen. Dit deel kunt u lezen onder het kopje Advies & Begeleiding.

Ten tweede kan ik voor u de bouw of verbouw in zijn geheel uitvoeren. We maken kennis en we bespreken uw plannen. De volgorde van handelen, de te gebruiken materialen en uw kijk op het geheel. We bespreken mijn werkwijze en uw verwachtingen daarin. Nadat u de bouw op tekening heeft laten zetten, kan ik een berekening maken van de te verwachten kosten. Voor een nauwkeurige offerte van een groter project heb ik tijd nodig om alles te berekenen. Een offerte  is vaak gratis maar niet altijd.  Bij een aantal soort offertes die veel tijd kosten om op te stellen of waar veel voorwerk nodig is, breng ik kosten in rekening. Ik denk dat het ook redelijk is dat u als potentiële klant bij een (specifiekere) offerte wat meedraagt in de kosten. Uiteraard altijd in overleg en als ik de opdracht krijg trek ik de kosten er ook weer van af.

Komt u tot de conclusie dat u mij de bouw wilt toevertrouwen en met mij dit hele proces in wilt dan ga ik samen met u over op de uitvoering van de bouw of verbouwing.